VAC Nhà Đất - Nhà Đất Hải Phòng - Hotline : 0937686888

Giá bán : 1,670,000,000 VNĐ

Diện tích : 72 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 1,440,000,000 VNĐ

Diện tích : 120 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 820,000,000 VNĐ

Diện tích : 63 m2

Hướng : Đông Bắc

Giá bán : 830,000,000 VNĐ

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 600,000,000 VNĐ

Diện tích : 46 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 900,000,000 VNĐ

Diện tích : 360 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 3,906,000,000 VNĐ

Diện tích : m2

Hướng : Đông Nam

Giá bán : 18,000,000,000 VNĐ

Diện tích : 304 m2

Hướng : Đông Bắc

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : Thỏa thuận

Diện tích : m2

Hướng : không Xác Định

DTMB từ đến


Tìm kiếm
Vạc nhà đất là đơn vị Tiên phong cung cấp các Dịch Vụ Kinh Doanh Bất Động Sản chuyên nghiệp, uy tín tại Hải Phòng.
VAC Nhà Đất - Nhà Đất Hải Phòng

725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

0225.654.8888

0937686888

vacnhadat@gmail.com

Đơn vị thiết kế website : www.vietads.net.vn