VAC Nhà Đất - Nhà Đất Hải Phòng - Hotline : 0937.686.888
Khu vực : 725 Trần Nhân Tông Kiến An

Giá bán :535,000,000 VNĐ

Diện tích : 82 m2

Hướng : Tây Bắc

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :580,000,000 VNĐ

Diện tích : 64 m2

Hướng : Đông Bắc

Khu vực : 725 trần nhân tông nam sơn kiến an.

Giá bán :1,630,000,000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Hướng : Bắc

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :430,000,000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Hướng : Tây Nam

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :480,000,000 VNĐ

Diện tích : 66 m2

Hướng : Tây Nam

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :1,704,000,000 VNĐ

Diện tích : 120 m2

Hướng : Tây Bắc

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :535,000,000 VNĐ

Diện tích : 70 m2

Hướng : Tây Bắc

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :280,000,000 VNĐ

Diện tích : 54 m2

Hướng : Đông Nam

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :1,800,000,000 VNĐ

Diện tích : 120 m2

Hướng : Tây Bắc

Khu vực : CTY HUY HONDA

Giá bán :5,000,000 VNĐ

Diện tích : 275 m2

Hướng : Đông Bắc

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :280,000,000 VNĐ

Diện tích : 54 m2

Hướng : không Xác Định

Khu vực : 725 - Trần Nhân Tông - Kiến An - Hải Phòng

Giá bán :1,440,000,000 VNĐ

Diện tích : 144 m2

Hướng : không Xác Định

DTMB từ đến


Tìm kiếm
zalo
0937.686.888