VAC Nhà Đất - Nhà Đất Hải Phòng - Hotline : 0937686888

Giá bán : 3,200,000,000 VNĐ

Diện tích : 90 m2

Hướng : Tây Bắc

Giá bán : 2,100,000,000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Nam

Giá bán : 3,065,000,000 VNĐ

Diện tích : 94 m2

Hướng : Nam

Giá bán : 5,600,000,000 VNĐ

Diện tích : 144 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 2,600,000,000 VNĐ

Diện tích : 70 m2

Hướng : Đông

Giá bán : 550,000,000 VNĐ

Diện tích : 145 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 2,200,000,000 VNĐ

Diện tích : 20 m2

Hướng : Đông

Giá bán : 1,800,000,000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Đông Nam

Giá bán : 1,800,000,000 VNĐ

Diện tích : 100 m2

Hướng : Đông

Giá bán : 600,000,000 VNĐ

Diện tích : 150 m2

Hướng : Nam

Giá bán : 5,000,000,000 VNĐ

Diện tích : 140 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 1,450,000,000 VNĐ

Diện tích : 72 m2

Hướng : Nam

Giá bán : 2,650,000,000 VNĐ

Diện tích : 148 m2

Hướng : Tây Nam

Giá bán : 3,700,000,000 VNĐ

Diện tích : 114 m2

Hướng : Đông Nam

Giá bán : 1,750,000,000 VNĐ

Diện tích : 80 m2

Hướng : Nam

Giá bán : 1,500,000,000 VNĐ

Diện tích : 40 m2

Hướng : không Xác Định

Giá bán : 2,200,000,000 VNĐ

Diện tích : 170 m2

Hướng : Nam

Giá bán : 1,200,000,000 VNĐ

Diện tích : 72 m2

Hướng : Nam

DTMB từ đến


Tìm kiếm
Vạc nhà đất là đơn vị Tiên phong cung cấp các Dịch Vụ Kinh Doanh Bất Động Sản chuyên nghiệp, uy tín tại Hải Phòng.
VAC Nhà Đất - Nhà Đất Hải Phòng

725 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải Phòng

0225.654.8888

0937686888

vacnhadat@gmail.com

Đơn vị thiết kế website : www.vietads.net.vn